THUISZORG 

Wat ?

Thuiszorg wil personen helpen om zo lang en zo goed mogelijk thuis te blijven. Bejaarden, gehandicapten, maar ook gezinnen die moeilijkheden hebben bij huishoudelijke taken of verzorging kunnen gebruik maken van deze dienstverlening die via IMSIR wordt aangeboden.

Wenst u :

 

Maak dan een telefonische afspraak voor een huisbezoek van de maatschappelijk werker (dagelijks tussen 09.00 en 11.00 uur).

In aansluiting op onze thuiszorgdiensten bieden wij ook: