VISIE: HET TOEKOMSTBEELD 

IMSIR wil als intercommunale en als samenwerkingsverband tussen de 4 gemeenten Boom, Hemiksem, Niel en Rumst een sterke dynamiek stimuleren rond 

  • efficiënte en effectieve regionale samenwerking = een sterk netwerk,
  • op maat aangeboden sociale en zorggerichte dienstverlening = een sterk dienstenaanbod en  
  • laagdrempelige jobcreatie voor mensen die moeilijk hun plaats vinden op de arbeidsmarkt = een sterke inzet op stijgende werkgelegenheid.

We willen dan ook in de Rupelstreek aanzien worden als dé verbindende schakel voor heel wat welzijnsinitiatieven. 

We geven bij alle bestaande en nieuwe initiatieven extra aandacht aan de meest zorgbehoevenden en de zwakkeren binnen de maatschappij. Net voor die doelgroep wil IMSIR een duidelijke meerwaarde bieden en opportuniteiten creëren in de Rupelstreek.