KERNWAARDEN 

IMSIR geeft prioriteit aan de volgende kernwaarden die zowel bij het competentiegerichte personeelsbeleid als in de aangeboden dienstverlening naar het brede publiek toe vooropstaan: 

I ntegrale dienstverlening
M aatschappelijk verantwoord
S amenwerken
I ntegriteit
R espect