hoofdeing herselt

Besluiten Raad van Bestuur dd 28/04/17 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 17/03/17
 2. Ingekomen stukken
 3. Voorbereiding algemene vergadering 16 juni 2017
 4. Aankoop wagen bedeling maaltijden aan huis
 5. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 17/03/17 

 1. Goedkeuring verslag raad van bsetuur 20/01/17 en opvolging
 2. Communicatieoefening: toelichting voorstel RCA
 3. Ontslag en voorlopige aanstelling bestuurder
 4. Ingekomen stukken
 5. Vaststelling kostprijzen en omslagpercentages administratieve kosten 2016
 6. Vaststelling van de dagorde van de algemene vergadering van 16 juni 2017
 7. Investering: prijsopvraag aankoop van een nieuwe bestelwagen voor het vervoer van maaltijden
 8. Investering: toewijzing uitbouw inkomhal en onthaal IMSIR
 9. Werkingsverslag 4de kwartaal 2016
 10. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 20/01/17 

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en opvolging
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelsaangelegenheden
 4. Voorbereiding statutenwijziging juni. Toelichting
 5. Uitbouw onthaal IMSIR:investering in een onthaalbalie
 6. Vraag om ondersteuning van de werking van het PWA
 7. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 09/12/16 

 1. Goedkeuring verslag 14 oktober 2016 en opvolging
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Werkingsverslag derde kwartaal 2016
 5. Overheidsopdrachten
 6. Kennisgevingen
 7. Regionale werktafels lokaal sociaal beleid van VVSG:voorstel tot deelname
 8. Voorbereiding algemene vergadering juni 2017
 9. Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW enderzijds en VDAB. Anderzijds voor een inclusief lokaal werkgelegenheids' en welzijnsbeleid
 10. Regie sociale economie: samnwerking met KINA
 11. Vergaderdata Raad van Bestuur 2017
 12. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 14/10/2016 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 09/09/2016
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag werking verschillende diensten
 4. Resultatenrekening per 30.06.2016
 5. BTW positie van de intercommunale: actualisering
 6. Voorbereiding Algemene Vergadering 9/12/2016
 7. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 09/09/2016 

 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 10/06/2016 en opvolging.
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken:
  Aanleg werfreserve maatschappelijk werker
 4. Aanduiding van Jobpunt Vlaanderen en RCA voor de communicatieoefening van het maatwerk binnen IMSIR
 5. Bekrachtiging aanvraag 2,8 VTE sociale maribel bij DIBISS
 6. Nieuwjaarsfeest 2017
 7. Werkingsverslag 2e trimester 2016
 8. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 10/06/16 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 22/04/2016
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Aanbesteding analyse van telefonie, software en hardware
 5. Projectaanvraag breed onthaal
 6. Verslag van het overleg van de voorzitters en secretarissen
 7. Varia
 • Verwarmingsinstallatie Col. Silvertopstraat
 • Brandevacuatie-oefening Col. Silvertopstraat
 • Presentatie van de samenvatting jaarverslag IMSIR 2015

Besluiten Raad van Bestuur dd 11/03/16 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur dd 29/01/16
 2. Ingekomen stukken
 3. Werkingsverslag
 4. Omslagpercentages administratieve kosten
 5. Goedkeuring kostprijzen 2016
 6. Opname van de aandelen in het register en opvraging van het kapitaal voor toetreding van gemeente en OCMW van Aartselaar
 7. Projectaanvraag ES/VDAB tender rond doorstroom vluchtelingen
 8. Ontslag en aanstelling Voorzitter IMSIR
 9. Varia:
  • Project streekontwikkeling stand van zaken
  • Opvolging evaluatie directeur IMSIR

 

Besluiten Raad van Bestuur dd 29/01/16 

 1. Goedkeuring verslag vergadering 11 december 2015
 2. Ingekomen stukken
 3. Streekwerking: ESF oproep
 4. Overheidsopdracht aankoop werkkledij medewerkers thuiszorg en poetsdienst dienstencheques
 5. Varia: Huis van het kind in de regio van de Rupelstreek

Besluiten Raad van Bestuur dd 11/12/15 

 1. Goedkeuring verslag vergadering 9 oktober 2015
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeel:omzetting contracten bepaalde naar contracten onbepaalde duur
 4. Vergaderdata Raad van Bestuur 2016
 5. Allerlei

Besluiten Raad van Bestuur dd 09/10/15 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 11.09.15.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Verslag werking verschillende diensten.
 4. Resultatenrekening per 30.06.15.
 5. Voorbereiding algemene vergadering 18.12.15.
 6. Allerlei.

Besluiten Raad van Bestuur dd 11/09/15 

 1. Goedkeuring verslag 12 juni 2015
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag werking verschillende diensten
 4. Personeelszaken:
  • administratieve bevoegdheden secretaris
  • evaluatieprocedure directeur-aanstelling bureau
 5. Toelichting toetreding gemeente en OCMW Aartselaar
 6. Statutenwijziging
 7. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 24/04/15 

 1. Goedkeuring verslag 23/01/15
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag werking verschillende diensten
 4. Aankoop van een bestelwagen voor thuisbezorging maaltijden
 5. Voorbereiding algemene vergadering 12 juni 2015
  • Vaststelling omslagpercentages administratieve kosten en kostprijzen diensten
  • Verslag raad van bestuur en jaarrekening, dienstjaar 2014
  • Dagorde
 6. Personeelszaken
  • Aanpassing administratief statuut
  • Aanwerving directeur
 7. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 23/01/15 

 1. Aanwervingsvoorwaarden en organisatie examen directeur
 2. Allerlei