EERSTELIJNS JURISISCHE HULP 

Algemene juridische informatie of een eerste oriënterend juridisch advies.
Elk advies is gratis en strikt vertrouwelijk.

Welke vragen ?

  • personen- en familierecht
  • huwelijk, samenlevingscontract
  • echtscheiding, onderhoudsgeld, …
  • adoptie
  • erfenissen, …
  • verbintenissenrecht
  • huur
  • contracten
  • schulden,…

Het betreft hier enkel rechtshulp in eerste lijn.