Tewerkstellingsdienst 

Wat ?

IMSIR participeert namens de lokale besturen in de Werkwinkel van de Rupelstreek.

De Lokale Werkwinkels willen de kansen van werkzoekenden op duurzame tewerkstelling verhogen en een lokaal werkgelegenheidsbeleid uitbouwen.

IMSIR stelt twee halftijdse medewerkers in de Werkwinkel tewerk.

Naast permanentie op de zetel van VDAB te Boom worden er zitdagen gehouden in Hemiksem, Niel en Rumst.

Voor wie ?

 • alle werkzoekenden die wensen geholpen te worden bij het vinden van een job op de reguliere arbeidsmarkt en/of sociale economie
 • alle werkzoekenden die wensen geholpen te worden bij de basisdienstverlening VDAB : (her-)inschrijven, wegwijs bij opzoeken van vacatures en opleidingen, informatie, …

 ZITDAGEN

 • Boom
  maandag, dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag : afspraken,
  tel. 03/880.86.84
  woensdagnamiddag en vrijdag enkel via email : kyra.blondeau@imsir.be
   
 • Hemiksem
  Donderdag 9-11u, Administratief Centrum, St Bernardusabdij 1: 03/288.26.20
   
 • Niel
  Woensdag 9-11u, OCMW Niel, Boomsestraat 1: 03/444.16.75
   
 • Rumst
  Dinsdag 13:30-16u, OCMW Rumst, K. Cardijnstraat 47 : 03/880.00.32