hoofdeing herselt

SCHULDBEMIDDELING 

Heb je ernstige financiële problemen ? Kan je zelf je situatie niet meer op orde krijgen ?

Wend je dan in de eerste plaats tot de maatschappelijke assistenten van het plaatselijk OCMW. Zij zullen onderzoeken of er eventueel een budgetbegeleiding of budgetbeheer kan worden opgestart.

Zijn je schulden echter té groot en té talrijk ? Kunnen ze niet meer op een duurzame manier afbetaald worden ? Dan zullen zij je doorverwijzen naar de dienst Schuldbemiddeling.
Hier zal nagegaan worden of je in aanmerking komt voor een “Collectieve Schuldenregeling”. Indien dit het geval is, wordt de nodige hulp geboden voor het opstarten van deze procedure.

De OCMW’s van de Rupelstreek hebben een erkenning om hierbij op te treden als schuldbemiddelaar.

 CONTACTEER
Dienst Schuldbemiddeling
Van Cant Chris
Juriste - Schuldbemiddelaar
Tel.: 03/880.58.20
chris.van.cant@imsir.be
Vanderbiesen An
Juriste
Tel.: 03/880.58.19
Enkel op afspraak !
Alle werkdagen :8u30-17u