DIENSTENCHEQUES 

Wie kan huishoudelijke hulp vragen?

Iedereen die hulp in het huishouden wenst kan van de dienstencheques gebruik maken: jonge gezinnen, tweeverdieners, alleenstaanden, …
(de dienstencheques zijn niet specifiek bedoeld voor hulpbehoevenden).

Taken ?

De huishoudelijke hulp staat in voor het onderhoud van de woning en het strijken. Zij komen 4u of 8u per week (eventueel 4u om de 14 dagen).

Kostprijs ?

De dienstencheque heeft een waarde van € 9  en geeft recht op één uur hulp. De dienstencheque is fiscaal aftrekbaar. U koopt dan zelf uw dienstencheques aan bij:

Sodexo
Pleinlaan 15 - 1050 Brussel

Inschrijving ?

Inschrijven bij Eva Van Hansewijck elke werkdag van 08.30 tot 10.30u of u kan gebruik maken van het online inschrijvingsformulier.