OPLEIDINGSCENTRUM VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE 

Wat ?

IMSIR richt in samenwerking met VDAB beroepsopleidingen voor verzorgende in. Recent worden deze cursussen aangevuld met een module zorgkundige.

Verzorgende/zorgkundigen beantwoorden aan het beroepsprofiel van de vroegere gezins- en bejaardenhelp(st)ers en hebben tewerkstellingskansen in thuiszorg (diensten gezinszorg) of residentiële zorg (rusthuizen, woon- en zorgcentra).

Voor wie ?

  • Geen diplomavereisten
  • Werklozen of werkzoekenden die beantwoorden aan selectiecriteria VDAB


Kosteloze opleiding van ongeveer één jaar